Alte elemente cartografice in Basarabia

ARŢIZ AL II-lea, in Judetul
BASARABIA, Regiune in Judetul România
BECHIR, in Judetul
BERLINŢI, in Judetul
BILIAVINŢI, in Judetul
BLEŞCENOUŢÎ (Vezi Bleşinăuţî)., in Judetul
BORODINO (Vezi Saca)., in Judetul
BOROSEŞTI (Vezi Măcăreşti)., in Judetul
BRANZENI (Vezi Buteştii-Noi).
Azi Brânzeni în jud Bălţi, in Judetul

BURGHELI (Vezi Sacia).
Corect: Burghelea (jud. Bălţi)., in Judetul

CARADAI (Vezi Hofnungsthal)., in Judetul
CARLÎC (Vezi Cioc-Maidan)., in Judetul
CĂZĂNEŞTI (Vezi Teura)., in Judetul
CHANSKA (Vezi Hansca), in Judetul
CIIŞII (Vezi Grădina), in Judetul
CIRNA-MOGHILA (Vezi Moghila-Neagră).
Corect: Vezi Movila Neagră., in Judetul

CUPRIANÎ (Vezi Chiprieni)., in Judetul
DANUL, Vale in Judetul
DELNIŢA (Vezi Câşla)., in Judetul
DRUŢA (Vezi Stângăceni).
Azi Druţa în jud Edineţ., in Judetul

DUNĂREA, Fluviu in Judetul Basarabia
GOLAŞEI (Vezi Măcăreşti)., in Judetul
HÂRBOVA. (Vezi Om-mort)., in Judetul
HOFNUNGSDORF (Vezi Meşuni)., in Judetul
HORJEŞTI. (Vezi Furmuzachi)., in Judetul
HORJEŞTI. (Vezi Negri)., in Judetul
HULBOACA-NOUĂ. (Vezi Grătieşti)., in Judetul
HURMĂZENI. (Vezi Hromăzeni)., in Judetul
ICHELEŢUL (Vezi Trostica)., in Judetul
IZVOARA. (Vezi Pascăuţi).
Corect: vezi Păşcăuţi., in Judetul

JORA-DE-MIJLOC, Sat in Judetul
LEI-TOFANA, Gârlă in Judetul
MĂCĂREASCA. (Vezi Câşla)., in Judetul
MAREA-NEAGRĂ, Mare in Judetul Basarabia
MATILDENDORF. (Vezi Sărăţâca)., in Judetul
MOLDOVCA. (Vezi Vodeni)., in Judetul
NĂDEJDE. (Vezi Molodova)., in Judetul
NOUL-NEAMŢ, Mănăstire in Judetul
NOVOPAVLOVCA. (Vezi Zarum)., in Judetul
ODAIA-DELARULUI. (Vezi Obineni)., in Judetul
OZIMŢÎ. (Vezi Hadjimus)., in Judetul
POGREBENI. (Vezi Pohribeni).
Corect: Pohrebeni., in Judetul

PRUTUL, Rîu in Judetul Basarabia
RAICA. (Vezi Pârlita)., in Judetul
RÂSIPIŢI. (Vezi Abaclâdjaba).
Corect: Risipiţi, in Judetul

STĂNCĂUŢI. (Vezi Şeptibani)., in Judetul
STARÂE-PONAŞEŞTÎ. (Vezi Pănăşeşti-Vechi)., in Judetul
STARAIA-BROASCA. (Vezi Broasca-Veche)., in Judetul
TALPA-LUPULUI. (Vezi Ivancea în jud. Orhei)., in Judetul
TIMILIUŢI-DE-SUS (vezi Temeleuţi).
Azi parte componentă a Satului Temeleuţi din jud Ungheni, in Judetul

TOMUCA (Vezi Antoneuca)., in Judetul
VÂRNOVA. (Vezi Cotiujenii-Mici)., in Judetul
VELICICO. (Vezi Buteşti)., in Judetul
VIHAVINEŢUL. (Vezi Hilovăţu)., in Judetul
VIPROVA. (Vezi Troisteni).
Azi ortografiată Vâprova., in Judetul

VOROCEHA. (Vezi Căinări)., in Judetul