CHILIA

CHILIA, oraş, în jud. Ismail, aşezat pe braţul Chiliei, la hotarul judeţelor Ismail şi Acherman, la 55 verste de Ismail, reşedinţa judeţului.Populaţiunea oraşului, la 1902, după datele statis-tice oficiale, a fost de 12.900 suflete, din cari: 5.000 ruşi, 300 armeni, 2.000 evrei, 2.000 ruteni şi 3.200 moldoveni. Oraşul posedă peste 10.097 desetine pământ din care 1.400 sterp 250 des., sub vechea cetate şi oraşul şi de abia 50 desetine cu grădini.Ipoteza istorică pretinde cum că pe locul actual al oraşului, pe la 334 înaintea lui Christos a existat anti-ca Achilia, construită de Alexandru Macedon pe tim-pul campaniei sale în contra geţilor. Grecii numiră apoi acest oraş Licostom. în Letopiseţul Voskresens-ki, în lista oraşelor, cari se află în calea cnezilor Kievului spre Bizanţ este socotită şi Chilia.în secolii XIV şi XV Chilia aparţinea Munteniei, despre aceasta avem multe izvoare şi apoi o găsim şi în "Geografia Blavianu" (1662).La sfârşitul secolului al XV-lea Chilia a trecut spre Moldova. Cele dintâi întăriri par a fi făcute de moldo-veni, în anii 1462,1475,1484. Chilia a fost prădată şi pustiită.La 1584*, turcii ocupând-o, au înconjurat-o cu un zid în circumferinţă circa 800 stânjeni şi au zidit cetatea.La 1594, cazacii au bătut acea cetate, sub comanda hatmanului Nalivaico, şi au ars oraşul.La 1632 cazacii, sub comanda lui Sulima, au ars-o a doua oară.La 1769-1770, ruşii după un asediu de 10 zile, ocupă oraşul în ziua de 21 august 1770.La 1790 ruşii bat şi ocupă cetatea din nou. în fine la 1806 ruşii au pus mâna pe Chilia fără a fi tras un foc. în acest timp, după o descriere militară rusă, fortăreaţa Chiliei avea dinspre câmp un glasis şi patru plaţdarmuri cu 4 bastioane şi cinci turnuri de piatră (2 optangulare şi 2 patruangulare). Cetatea întreagă a fost înconjurată cu şanţuri, largi de 7 stânjeni, şi umpluţi cu apa Dunării. Porţile au fost două.La 1856, după tratatul din Paris, Chilia a redevenit iarăşi un oraş al României, dar după tratatul din Berlin Rusia 1-a reocupat din nou.La N. de cetate se află vechea Chilia, iar dincolo partea modernă a oraşului. Sub turci înlăuntrul cetăţei se afla o geamie, care a fost refăcută în biserică cu hramul adormirea Maicei Domnului. în Chilia-Nouă se află o veche biserică cu hramul Sf. Nicolae şi o altă biserică a schizmaticilor ruşi.Sub ruşi, astăzi, Chilia nu posedă decât o şcoală judeţeană de băieţi cu patru clase şi două şcoli evreieşti. Oraşul face un neînsemnat negoţ de peşte, şi se află legat cu Odesa prin curse neregulate ale vapoarelor societăţii ruse de navigaţiune.
* Corect: 1484.

Alte date:

Data publicarii: 2013-02-01
Vizualizari: 3029

Forum/Comentarii:

Nu exista

Comentează:

Nume:*
Telefon:
Email:*
Web Site:
Comentariu:*
Validare:*

Note:

1. Cimpul marcat cu * este obligator.
2. Comentariul va fi publicat dupa ce va fi verificat de operator!