VILCOV

VILCOV*, târguşor, înjud. Ismail, aşezat pe braţul Chiliei. Poziţiunea geografică: 45°24' lat., 27°15' long. d. m. din Paris. De la Chilia până la târguşor 35 verste, de la Ismail 120, iar de la Chişinău 175 verste. întemeietorii târguşorului sunt cazacii zaporo-jeni, cari, după distrugerea secei de pe Nipru, s-au risipit în toate părţile. Unii au fugit spre Caucaz şi s-au aşezat pe ţărmul râului Cubani, alţii au fugit în Turcia, şi din ceata acestora unii s-au aşezat aci în stufişul stufăriei, pe malul braţului Chiliei, unde acest braţ se bifurcă. Observând această bifurcare, cazacii au numit seliştea lor "Vilca" (furculiţa). Aşa dar, întemeierea seliştei datează de la 1775. Cazacii din Vilcov au fost însă în comunicaţie cu cazacii din Caucaz, şi unii din aceştia venind d-acolo şi aşezându-se aci au numit una din gârlele Chiliei: Cubanca. La 1790, când Suvorov a luat Ismailul, satul Vilcov exista, precum arată unele izvoare. După cazaci, aci începură a veni ruteni, cari fugeau din groaznica robie rusească. Toată această adunătură de eratici trăia până la 1880, chiar sub nişte şatre, făcute din stuf. întâia casă s-a construit de către locuitorul burlac Cobâla, în acest an. întâia biserică a fost construită de cazacii zaporojeni pe la 1890: ea s-a zidit din lut, stuf şi nămol. La 1806-1811, Turcia a făcut război cu Rusia, rezultatul căruia a fost răpirea Basarabiei din corpul Moldovei. Cazacii n-au voit să rămâie supuşi Rusiei şi au emigrat în Turcia. în locul acestui element viguros slav, au venit pe la 1812 de s-au aşezat aci schismaticii ruşi (staro-obreadţî) cari şi-au construit case acolo, unde nu erau decât bordee şi şatre. Certându-se cu rutenii, ruşii s-au aşezat aproape de apă, iar rutenii mai departe spre mal, unde au construit o biserică nouă, cu hramul Sf. Nicolae. La 1827, locuitorii Vilcovului au primit de la guvernul ras 3.853 des. pământ Lăsăndn-$e de agricultură, ruşii an arendat păntântnrile lor wom moldo van anume Cozea. iar rutenii mai aplecaţi către agricultură. în curând s-au retras spre seliştea întemeiată de Cozea şi au creat cătunul Cozea, care se află lângă târguşor, spre mal. Pe atunci

Alte date:

Data publicarii: 2013-02-01
Vizualizari: 1194

Forum/Comentarii:

Nu exista

Comentează:

Nume:*
Telefon:
Email:*
Web Site:
Comentariu:*
Validare:*

Note:

1. Cimpul marcat cu * este obligator.
2. Comentariul va fi publicat dupa ce va fi verificat de operator!