RENI

RENI, orăşel, în jud. Ismail. Poziţiuneaa geografică: 45° 35' lat, de la N. şi 2° 2" long. de la V. după m. din Pulcov. Este aşezat pe malul stâng al fluviului Dunărea, la 2 Vi km. de gura Prutului, lângă Cahul, la 70 verste de Ismail, pe linia Dunării, şi la 270 verste de Bender, pe linia căii ferate. Populaţiunea oraşului, după date statistice din anul 1902, este de 7700 suflete. Suprafaţa pământului ce aparţine oraşului este de peste 5000 desetine, din cari cu construcţiunile oraşului 200. Oraşul posedă: 2 biserici; o şcoală judeţeană de băieţi cu 4 clase şi două primare cu o singură clasă. Ipoteza istorică aşează, pe timpul domniei geţilor, pe locul unde se află Reni vechiul oraş dunărean Da-ciporata, iar pe timpul lui Traian oraşul roman Arbium. Până pe la începutul secolului al XVI-lea, Reni făcea parte din Moldova*. La 1621, sultanul Osman, după campania sa ne-reuşită în Podolia polonă, a luat Reni, şi, împreună cu împrejurimile sale, 1-a numit Tomara**. Sub domnia împărătesei Ecaterina a Il-a a Rusiei, în timpul rezbelelor cu Turcia, aci s-au refugiat muţi bulgari, iar pe timpul eteriei, greci. La 1790, Reni a fost ocupat de ruşi. La 1806, generalul rus Meiendorf 1-a ocupat pentru a doua oară. In ultimul rezbel româno-ruso-turc, monitoare turceşti l-au bombardat. Vechiul oraş Reni, fiind zidit pe malul abrupt, se surpă mereu, de aceea de la 1821 noul oraş s-a lăţit ceva mai sus de cel vechi. Oraşul începu să prospere de la 1856, când iarăşi făcea parte din România, con-form tratatului din Paris; alipit la Rusia, de către tra-tatul din Berlin, a recăzut în lâncezeală. Reni posedă biurou de vamă şi port pe Dunăre. La 1900 prin Reni s-a exportat marfă pentru suma de 836.000 ruble şi s-a importat pentru suma de 200.000 rub. Este legat prin linia căii ferate cu Bender; între Reni şi Odesa circulă vapoarele societăţii ruseşti de navigaţiune, cari trec anevoie prin gura Chiliei. Posedă (1901) 140 prăvălii, cari împreună fac negoţ pe an pentru suma de 1.328.200 ruble. Prin portul orăşelului s-a ex., la 1901, bucate 3.373.632 pud., în valoare de 1.797.431 ruble.
* în realitate până în 1621.
** Renii au fost numiţi şi Tomarov/Tomarova/Tumarva, nu de un oarecare Osman, ci a fost denumit astfel după numele măhalei unde s-au aşezat mai mulţi fugari (bejenari) bulgari, în a doua jumătate a sec. XVII, refugiaţi din localitatea Tomarovo din Bulgaria, situată mai la sud-est de oraşul lamboL

Alte date:

Data publicarii: 2013-02-01
Vizualizari: 2659

Forum/Comentarii:

Nu exista

Comentează:

Nume:*
Telefon:
Email:*
Web Site:
Comentariu:*
Validare:*

Note:

1. Cimpul marcat cu * este obligator.
2. Comentariul va fi publicat dupa ce va fi verificat de operator!