BĂLŢI

BĂLŢI, ruşii scriu şi pronunţă Bielţî, oraş, în jud. Bălţi, aşezat pe malul drept al Răutului, la gura Răutului, De la Bălţi până la Chişinău sunt 121 verste. Cinci şosele unesc acest orăşel cu Hotinul, Soroca, Orheiul şi Sculeni. O linie de cale ferată uneşte oraşul cu Bender, Razdelinaia, Birzula şi Râbniţa, în lungime de 406 verste. Staţia căii ferate e la depărtare de 2 km de oraş. Afară de aceste căi principale de comunicaţie, orăşelul mai posedă încă trei şosele mici, din care una merge spre Corneşti, alta în Valea-Bâcului şi a treia, prin Chişcăreni, în valea Culei. Poziţiunea geografică a oraşului 47"45'30" lat., 25°35'30" long. după m. din Paris.Populaţiunea oraşului, la 1902, a fost de 21.200 suflete, din care 9.300 români, 3.200 ruşi, 8.700 evrei, ruteni şi alţii. Oraşul are 951 case; o catedrală cu hramul Sf. Nicolae, iar în Slobozia-Bălţi, o biserică cu hramul Buna-Vestire.Din trecutul acestui târguşor al Moldovei se ştie că în secolul al XV-lea el a fost ars şi prădat de tătarii de sub Ghirei-Kan.La 1711, Petru cel Mare, în retragerea sa, după ce a fost bătut cumplit de turci, a avut aici magazii cu provizii pentru armata sa; aceste magazii au fost prădate de tătari. Astăzi, acest orăşel face un neîn-semnat comerţ cu vite pe timpul bâlciurilor. Ruşii se ocupă cu tăbăcitul pieilor, pe care le jupoaie de pe vitele vii, chiar la marginea oraşului. Acest mijloc barbar de a jupui vita vie este obiectul de oroare al populaţiunei moldovene, blajine, umanitare.Altădată, când Bălţi făcea parte din judeţul Iaşi, al Moldovei, aci se făcea mare comerţ cu vite; acum, însă, acest comerţ a slăbit mult. Bălţi posedă azi o moară cu abur; o fabrică de tuburi pentru ţigarete; o cărămidărie; o fabrică de lumânări de ceară; o fabrică de săpun şi trei de apă gazoasă. Toate aceste fabrici mici produc anual de abia suma de 4000 ruble.în oraş totuşi au fost, la 1901, peste 319 prăvălii şi alte stabilimente comerciale, care toate împreună dădeau venituri anuale de 960.500 ruble.Lângă oraş există 7 grădini de zarzavat, pe o suprafaţă de 16 desetine şi 9 grădini cu pomi, pe o întindere de 14 desetine, acoperite cu 4.500 pomi şi 26.200 butuci de viţă, care produc pe an peste 3.800 vedre vin. Tot lângă oraş mai există şi 8 plantaţiuni de tutun, care produc anual media 214 puduri tutun, cu preţ de la 1 rublă până la 15 ruble pudul.în apropierea oraşului se află o movilă, numită Movila-Tătarilor, de sigur mormântul vreunui cap tătăresc.Bălţile sunt insalubre; şi aici bântuie paludismul.

Alte date:

Data publicarii: 2013-02-01
Vizualizari: 2069

Forum/Comentarii:

Nu exista

Comentează:

Nume:*
Telefon:
Email:*
Web Site:
Comentariu:*
Validare:*

Note:

1. Cimpul marcat cu * este obligator.
2. Comentariul va fi publicat dupa ce va fi verificat de operator!